Умови гарантійного обслуговування.

1. Гарантія надається на відсутність дефектів обладнання та його відповідність технічним умовам заводу-виробника. Зміни в конструкції, які можуть бути внесені виробником до відвантаження товару, не дають права на пред’явлення рекламацій.
2. Термін дії гарантії становить 12 (дванадцять) місяців з дати продажу, але не може становити більше ніж 24 (двадцять чотири) місяці від дати виробництва насосного обладнання, яка вказана на його паспортній табличці.
3. При зверненні з метою здійснення гарантійного ремонту обладнання для підтвердження факту його купівлі необхідно надати товарний чек або інший документ, що підтверджує купівлю даного виробу, повністю та вірно заповнений паспорт виробу, правильно оформлений гарантійний талон. Відсутність гарантійного талону позбавляє споживача права на гарантійний ремонт обладнання!
4. При виявленні несправності обладнання необхідно одразу зв’язатися з продавцем або найближчим сервіснім центром МП «Контакт» для отримання консультацій та інформації щодо порядку приймання обладнання на діагностику та гарантійний ремонт.
5. Виконання гарантійних зобов’язань здійснюється сервісним центром шляхом безкоштовного ремонту або заміни обладнання, на яке надійшла рекламація. Сервісний центр залишає за собою право вирішення питання про доцільність його заміни або ремонту. Замінене за гарантією обладнання або його частини (деталі, вузли) залишаються в сервісному центрі.
6. Гарантійний термін експлуатації збільшується на час перебування обладнання в ремонті.
7. Гарантійний термін експлуатації відремонтованих та/або замінених складових частин та/або вузлів відраховується від дня видачі споживачеві обладнання після ремонту та становить 3 (три) місяці, але не менше строку дії гарантії на виріб в цілому.
8. В гарантійному талоні робиться відмітка про виконаний ремонт з датою закінчення ремонту та підписом представника сервісного центра.
9. До гарантійного обслуговування не приймається обладнання з порушеннями в оформленні гарантійного талону (незаповненні графи, виправлення, відсутність печатки торговельної організації), зі слідами самостійного втручання або в розібраному вигляді.
10. Гарантійні зобов’язання не поширюються на обладнання, що одержало пошкодження в результаті:
– неправильного електричного, гідравлічного чи механічного підключення;
– використання обладнання не за призначенням або з порушенням вимог інструкції з експлуатації;
– експлуатації обладнання з відхиленням від номінальних параметрів, що викликані неправильним підбором обладнання;
– запуску насосів без води або з недостатнім вхідним тиском, сторонніми шумами в корпусі насосу та електродвигуна, підтікання робочих рідин, спрацювання теплового захисту, не набирання тиску;
– транспортування та зберігання, що не відповідає правилам, зазначеним на упаковці та в інструкції з експлуатації;
– зовнішніх механічних пошкоджень;
– потрапляння в середину обладнання (гідравлічну та електричну частину) сторонніх предметів та рідин;
– відсутності чи неправильно налаштованих або підібраних приладів автоматики та захисту, щитів керування;
– невідповідності електричного живлення відповідним Державним технічним стандартам і нормам та характеристикам, зазначеним на паспортній табличці та в інструкції з експлуатації;
– затоплення, пожежі, блискавки, перепаду напруги в електромережі, перевантаження, недостатнього охолодження та інших форс-мажорних обставин;
– дефектів систем, з якими експлуатувалося обладнання;
– розбирання та ремонту, виконаного особою, що не є представником сервісного центра.
11. Гарантійні зобов’язання не поширюються на експлуатаційне зношення швидкозношуваних вузлів та складових частин обладнання (наприклад, механічних ущільнень валу, підшипників, робочих коліс), що викликаний важкими умовами експлуатації, а також регламентну заміну відпрацьованого масла або мастила.
12. До гарантійного обслуговування не відноситься чищення обладнання зовні та всередині.
13. МП «Контакт» не несе відповідальності за можливі витрати, пов’язані з монтажем, демонтажем та транспортуванням гарантійного обладнання, а також за збиток, нанесений іншому устаткуванню, що знаходиться в покупця, внаслідок несправностей (або дефектів), що виникли протягом гарантійного періоду.
14. Діагностика обладнання, проведена у випадку необґрунтованості претензій до працездатності техніки та відсутності конструктивних несправностей, є платною послугою та оплачується клієнтом.
15. З метою прийняття об’єктивного рішення щодо причин несправності насосного обладнання сервісний центр залишає за собою право вимагати від покупця додаткову інформацію про умови експлуатації та монтажу, гідравлічні та електричні схеми підключення, пульт керування насосом, термоусадочну з’єднувальну муфту з фрагментом кабеля, паспорт на свердловину, фотографії з місця знаходження обладнання та інше. У випадку затримки чи відмови від надання додаткової інформації прийняття рішення щодо здійснення гарантійного обслуговування обладнання може бути відкладено на час затримки надання цієї інформації.